ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องบดย่อยพลาสติก

รหัสโครงการ

-

ชื่อโครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องบดย่อยพลาสติก

ประเภทประกาศ วิธีจัดหา หน่วยงานที่ประกาศ หน่วยงานย่อย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องบดย่อยพลาสติก

วันที่ประกาศ

16 ก.พ. 2566ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330