หน้าหลัก   รายชื่อผู้เข้าใช้งาน
รายชื่อผู้เข้าใช้งาน

*หมายเหตุ หากต้องการแก้ไขสิทธิ์ผู้เข้าใช้งานของหน่วยงาน โปรดทำบันทึกข้อความ โดยแจ้งรายชื่อ พร้อมอีเมล @chula.ac.th มาทางระบบ LessPaper สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ ชื่อ หน่วยงาน
1 Prissana Sang-jun คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 Manasvee Prathumthip คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 Ammara Khamuadthrub คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 Unchalee Sooksood คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 Kannithi Kouitpitayapong คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 Naree Yousuk คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7 Ketsaya Meesiri คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8 Sidapan Phooprasert คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9 Yanisa Manopakdee คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 Jintana Barombunjong คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11 Sudaporn Sudboonma คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12 Nitaya Thonglueng คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13 Choomphunut Tasana คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14 Kritchaphon Kaiwan คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15 Thummanoon Nopprasert คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16 Monthira Saekee คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17 Sukrita Samutprapoot คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18 Jirapa Thunkwutikorn คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19 Surachai Nokham คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20 Sureerat Srisawan คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21 Nattawat Kraisopa คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22 Bungon Juntapuk คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23 Worya Chamnanmont คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24 Nattaphon Pongpuag คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25 Sasiton Kangano คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26 Savika Phumphak คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
27 Paweenawat Akkharatheeratham คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28 Vipada Markmee คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
29 Jitrada Tangpanyasakul คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30 Pongsitron Sangnoi คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
31 Chongchit Kanmgandee คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
32 Sompong Ruangjuang คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
33 Krissada Nakorn คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
34 Pawika Klubprasit คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
35 Sila Chawon คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
36 Pradabporn Suwannasiri คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
37 Oratai Sangthong คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
38 Sasiwimon Muangthip คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
39 Nittaya Kamai คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
40 Nathasasi Akkaniwart คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
41 Chonlada Na-ibrohem บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
42 Roungrun Kaogglang บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
43 Nattanan Kanchanaprat บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
44 Kobkaew Ketjumpol โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
45 Montha Tupetch โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
46 Visanu Yanneat วิทยาลัยประชาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
47 Peraya Lorphensri วิทยาลัยปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
48 Laoungthip Hengtragul วิทยาลัยปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
49 Suda Thinnakornwong วิทยาลัยสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
50 Arunee Khiewcha-um วิทยาลัยสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
51 Atiporn Chaiyaput ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
52 Saowaros Mornsuparp ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย
53 Ronnarong Sirirattanakul ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย
54 Suntree Jitsakoon ศูนย์รวมความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
55 Chitigorn Boonprakong ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค
56 Aucharee Lubpairee ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
57 Pich Techagumthorn ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
58 Somjai Tangrabieb ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
59 Amnart Muangjuntuk ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
60 Tossapon Aiamyiam ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
61 Jirawat Unatrakarn ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
62 Chompunuch Suwansawang ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
63 Khanittha Silaon สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
64 Kusuma Pajorn สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
65 Nutthiwut Saengthad สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
66 Kamonrat Radhikulkaralak สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
67 Duangkamol Pholpoem วิทยาลัยประชาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
68 Boonta Intaram สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
69 Prachya Atikuntumrong สถาบันวิจัยพลังงาน
70 Noocharee Koon-glang สถาบันวิจัยพลังงาน
71 Chutima Saennam สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
72 Jiraporn Treetanakitti สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
73 Chanon Panyapongnarong สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
74 Parichart Poonpinyo สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
75 Pakpong Sangsoi สถาบันเอเชียศึกษา
76 Songphol Samkasat สำนักงานการทะเบียนและประมวลผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
77 Kittipong Kumken สำนักงานการทะเบียนและประมวลผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
78 Pheeraphong Rodphotong สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
79 Angsuma Suklao สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
80 Withita Laktaemjit สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
81 Rossarin Rodlong คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
82 Supattra Chitrangsi คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
83 Siripong Hongthong ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
84 Darunee Pachee ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
85 Montean Jadsanam ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
86 Kanchana Machula ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
87 Samran Kwangpusub สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
88 Anusorn Pansook ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
89 Samornsri Watthananarathorn สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
90 Nitiphun Dodsakun สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
91 Somrutai Laikongka ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
92 Tanunhapong Tongvijit คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
93 Yupadee Ampaibun คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
94 Titima Putta คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
95 Duangporn Suksurad คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
96 Boonyanuch Wattanachotpinyo คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
97 Sittichai Satravaha สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
98 Phatthra Thuvanuti สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
99 Venika Borvornsin คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
100 Laong Srisoongngrn คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
101 Uraiwan Deeprasert คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
102 Pattarakorn Pesaro คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
103 Wasawee Akaniward คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
104 Yurawan Suwannasri คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
105 Phetchara Intarat คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
106 Sunisa Jalernjit คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
107 Chalalai Prangprasert คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
108 Kanchanetho Eurferfk คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
109 Anuruk Pinsakul คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
110 Kumwong Srikai คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
111 Woratas Khemphongthanachot คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
112 Chatthip Natrnil คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
113 Putthida Sukchot คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
114 Arphorn Ruengsirisuwan คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
115 Wimol Thongmalang คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
116 Vasithee Mangin คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
117 Suppachai Kamchoo คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
118 Nakarin Mali คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
119 Arkapote Suvanaboon คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
120 Waraporn Sattanakho คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
121 Tanapa Jaroensin คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
122 Thamonnat Wanitcharat คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
123 Kesinee Sarndeang คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
124 Suprakan Ladee คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
125 Saralai Saruk ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
126 Chalalai Pongtawee ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
127 Sarawut Panjai ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค
128 Watana Prachakul ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
129 Sirilak Phimphasut ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
130 Naravadee Sangchan สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
131 Chollawut Poolsombat สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
132 Onuma Pantip สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
133 Nuttapong Prasongtham สถาบันวิจัยพลังงาน
134 Suchira Ngam-In สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
135 Athitaya Nakhum สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
136 Dolrudee Taivejasastr สถาบันเอเชียศึกษา
137 Yutika Ch.jaroenging สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
138 Nuttakarn Kachonchaikul สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
139 Wipapat Jarurat สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
140 Sukanya Chumchoy สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
141 Wannipa Seesunton สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
142 Parichad Sansay สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
143 Yanisa Taemeeya สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
144 Napat Promthong สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
145 Jiraphon Khrueasiri สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
146 Dungkamol Sotawong สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
147 Kullanath Srisuk ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
148 Rhinlady Saengpakdee สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
149 Benjawan Bunnagulrote ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง
150 Apassara Doungchan ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง
151 Suphaporn Thongwittayakul ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง
152 Nutnicha Nukunkij ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​
153 Rattana Chomchan สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
154 Kanokorn Toblom สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
155 Napat Sassana-Anantakul ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
156 Pimwipa Ruenarom คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
157 Darani Thawaynak คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
158 Nattakarn Kaewthai สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
159 Thanayut Prempramote สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330