หน้าหลัก   รายชื่อผู้เข้าใช้งาน
รายชื่อผู้เข้าใช้งาน

*หมายเหตุ หากต้องการแก้ไขสิทธิ์ผู้เข้าใช้งานของหน่วยงาน โปรดทำบันทึกข้อความ โดยแจ้งรายชื่อ พร้อมอีเมล @chula.ac.th มาทางระบบ LessPaper สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ ชื่อ หน่วยงาน
1 Prissana Sang-jun คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 Manasvee Prathumthip คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 Ammara Khamuadthrub คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 Unchalee Sooksood คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 Kannithi Kouitpitayapong คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 Naree Yousuk คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7 Ketsaya Meesiri คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8 Sidapan Phooprasert คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9 Yanisa Manopakdee คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 Jintana Barombunjong คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11 Sudaporn Sudboonma คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12 Nitaya Thonglueng คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13 Choomphunut Tasana คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14 Kritchaphon Kaiwan คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15 Thummanoon Nopprasert คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16 Monthira Saekee คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17 Sukrita Samutprapoot คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18 Jirapa Thunkwutikorn คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19 Surachai Nokham คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20 Sureerat Srisawan คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21 Nattawat Kraisopa คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22 Bungon Juntapuk คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23 Worya Chamnanmont คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24 Nattaphon Pongpuag คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25 Sasiton Kangano คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26 Savika Phumphak คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
27 Paweenawat Akkharatheeratham คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28 Vipada Markmee คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
29 Jitrada Tangpanyasakul คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30 Chongchit Kanmgandee คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
31 Sompong Ruangjuang คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
32 Krissada Nakorn คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
33 Pawika Klubprasit คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
34 Sila Chawon คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
35 Pradabporn Suwannasiri คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
36 Oratai Choolret คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
37 Sasiwimon Muangthip คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
38 Nittaya Kamai คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
39 Nathasasi Akkaniwart คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
40 Chonlada Na-ibrohem บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
41 Roungrun Kaogglang บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
42 Nattanan Kanchanaprat บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
43 Kobkaew Ketjumpol โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
44 Montha Tupetch โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
45 Visanu Yanneat วิทยาลัยประชาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
46 Peraya Lorphensri วิทยาลัยปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
47 Laoungthip Hengtragul วิทยาลัยปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
48 Suda Thinnakornwong วิทยาลัยสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
49 Arunee Khiewcha-um วิทยาลัยสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
50 Atiporn Chaiyaput ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
51 Saowaros Mornsuparp ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย
52 Ronnarong Sirirattanakul ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย
53 Suntree Jitsakoon ศูนย์รวมความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
54 Chitigorn Boonprakong ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค
55 Aucharee Lubpairee ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
56 Pich Techagumthorn ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
57 Somjai Tangrabieb ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
58 Amnart Muangjuntuk ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
59 Tossapon Aiamyiam ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
60 Jirawat Unatrakarn ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
61 Chompunuch Suwansawang ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
62 Khanittha Silaon สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
63 Kusuma Pajorn สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
64 Bhudit Saengthad สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
65 Kamonrat Radhikulkaralak สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
66 Duangkamol Pholpoem วิทยาลัยประชาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
67 Boonta Intaram สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
68 Prachya Atikuntumrong สถาบันวิจัยพลังงาน
69 Noocharee Koon-glang สถาบันวิจัยพลังงาน
70 Chutima Saennam สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
71 Jiraporn Treetanakitti สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
72 Chanon Panyapongnarong สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
73 Parichart Poonpinyo สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
74 Pakpong Sangsoi สถาบันเอเชียศึกษา
75 Songphol Samkasat สำนักงานการทะเบียนและประมวลผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
76 Kittipong Kumken สำนักงานการทะเบียนและประมวลผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
77 Pheeraphong Rodphotong สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
78 Angsuma Suklao สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
79 Withita Laktaemjit สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
80 Rossarin Rodlong คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
81 Supattra Chitrangsi คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
82 Siripong Hongthong ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
83 Darunee Pachee ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
84 Montean Jadsanam ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
85 Kanchana Machula ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
86 Samran Kwangpusub สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
87 Anusorn Pansook ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
88 Samornsri Watthananarathorn สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
89 Nitiphun Dodsakun สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
90 Somrutai Laikongka ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
91 Tanunhapong Tongvijit คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
92 Yupadee Ampaibun คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
93 Titima Putta คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
94 Duangporn Suksurad คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
95 Boonyanuch Wattanachotpinyo คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
96 Sittichai Satravaha สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
97 Phatthra Thuvanuti สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
98 Venika Borvornsin คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
99 Laong Srisoongngrn คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
100 Uraiwan Deeprasert คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
101 Pattarakorn Pesaro คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
102 Wasawee Akaniward คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
103 Yurawan Suwannasri คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
104 Phetchara Intarat คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
105 Sunisa Jalernjit คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
106 Chalalai Prangprasert คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
107 Kanchanetho Eurferfk คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
108 Anuruk Pinsakul คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
109 Kumwong Srikai คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
110 Woratas Khemphongthanachot คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
111 Chatthip Natrnil คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
112 Putthida Sukchot คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
113 Arphorn Ruengsirisuwan คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
114 Wimol Thongmalang คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
115 Vasithee Mangin คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
116 Suppachai Kamchoo คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
117 Nakarin Mali คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
118 Arkapote Suvanaboon คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
119 Waraporn Sattanakho คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
120 Tanapa Jaroensin คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
121 Thamonnat Wanitcharat คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
122 Kesinee Sarndeang คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
123 Suprakan Ladee คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
124 Saralai Saruk ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
125 Chalalai Pongtawee ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
126 Sarawut Panjai ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค
127 Watana Prachakul ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
128 Sirilak Phimphasut ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
129 Naravadee Sangchan สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
130 Chollawut Poolsombat สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
131 Onuma Pantip สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
132 Nuttapong Prasongtham สถาบันวิจัยพลังงาน
133 Suchira Ngam-In สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
134 Athitaya Nakhum สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
135 Dolrudee Taivejasastr สถาบันเอเชียศึกษา
136 Yutika Ch.jaroenging สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
137 Nuttakarn Kachonchaikul สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
138 Wipapat Jarurat สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
139 Sukanya Chumchoy สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
140 Wannipa Seesunton สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
141 Parichad Sansay สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
142 Yanisa Taemeeya สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
143 Napat Promthong สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
144 Jiraphon Khrueasiri สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
145 Dungkamol Sotawong สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
146 Rhinlady Saengpakdee สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
147 Benjawan Bunnagulrote ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง
148 Apassara Doungchan ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง
149 Suphaporn Thongwittayakul ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง
150 Nutnicha Nukunkij ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​
151 Rattana Chomchan สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
152 Kanokorn Toblom สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
153 Napat Sassana-Anantakul ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
154 Pimwipa Ruenarom คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
155 Darani Thawaynak คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
156 Nattakarn Kaewthai สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
157 Thanayut Prempramote สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
158 Thannisa Tanticharoen คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
159 Sirittha Ariyawong วิทยาลัยปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
160 Rittidej Vaewnukul ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
161 Theeraya Chaokhuntod ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
162 Tipwadee Rattanawiwatpong สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
163 Sirikanyathorn Chusap สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330