หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 66200026 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนตุลาคม 2565 ส่วนบริหารกิจการอาคารพิเศษ 11 พ.ย. 3108 -
2 65097169140 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำความสะอาดศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 3108 -
3 65087532854 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ก.ย. 3108 -
4 65087533798 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ก.ย. 3108 -
5 65087616652 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 3108 -
6 65087132186 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อสิทธิการใช้งานซอฟแวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle และการบำรุงรักษา จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยวิธีคัดเลือก 26 ส.ค. 3108 -
7 65117176961 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคารแว่นแก้ว ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์ โดยวิธีคัดเลือก 12 ก.ค. 3108 -
8 65047185811 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เช่าใช้วงจรสื่อสารความเร็วสูงชนิด MPLS IP-VPN ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับสาขาต่างจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 3108 -
9 อว64.2.7/0738 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล Oracle ERP ประจำปี 2565 29 ธ.ค. 3107 -
10 PO No.64200093 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้น้ำร้อน-เย็น) 13 ก.ค. 3107 -
11 PO No.64200094 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน (ชุดไส้กรองเครื่องกรองน้ำดื่ม) 13 ก.ค. 3107 -
12 รด.196/2564 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างดูแลเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงยี่ห้อ GE พร้อมบำรุงรักษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 3106 -
13 66119499838 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำเสื้อโปโล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2566 -
14 66109190340 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องส่งถ่ายสารพันธุกรรมสู่เชื้อจุลชีพด้วยกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566 -
15 67200020 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อ Hard Disk ระบบ CCTV ส่วนบริหารกิจการอาคารพิเศษ 30 พ.ย. 2566 -
16 67200021 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อพร้อมเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์เย็น ส่วนบริหารกิจการอาคารพิเศษ 30 พ.ย. 2566 -
17 66119015585 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อไฟฉุกเฉิน จำนวน 23 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566 -
18 66119413966 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างถ่ายทำวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566 -
19 66119488488 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อซื้อค่าต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ The Internationnal Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566 -
20 66119476716 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อฐานข้อมูลทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2566 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330