หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
14541 61017198250 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อขอซื้อวัสดุทำฟันปลอม จำนวน 60 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2561 -
14542 61017202180 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างการจ้างบริหารจัดการเรือนวิรัชมิตรและระเบียงจามจุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2561 -
14543 61017202369 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน 80 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2561 -
14544 60097111995 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนหญ้าแฝก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ม.ค. 2561 -
14545 60127215761 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องอาศัยเลขที่ 2102 อาคารจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ม.ค. 2561 -
14546 60127217424 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักอาศัยเลขที่ 1604 อาคารจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ม.ค. 2561 -
14547 60127472320 สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการโครงการสัมมนาบุคลากร สถาบันภาษา จุฬาฯ ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2561 -
14548 61017051368 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อกล้องสเตอริโอ จำนวน 2 กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2561 -
14549 61017123333 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวิทยุสื่อสารแบบมือถือ จำนวน ๑๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2561 -
14550 61017125800 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อโต๊ะขาพับชุบโครเมี่ยม จำนวน ๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2561 -
14551 61017158339 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างงานเปลี่ยนท่อระบายน้ำทิ้งจากชั้นB-ชั้นดาดฟ้า อาคาร 60 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2561 -
14552 61017160126 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อซื้อหลอดไฟฟ้า Master LED TUBE 16W จำนวน 600 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2561 -
14553 61017175349 ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2561 -
14554 60117431470 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การควบคุมเหนือพันธุกรรมและลำดับเบสความไวสูงแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ม.ค. 2561 -
14555 60117432267 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อระบบประชุมดิจิตอล แบบไร้สาย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ม.ค. 2561 -
14556 60127188141 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อโทรทัศน์แอลอีดีขนาด 60 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2561 -
14557 61017034080 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ม.ค. 2561 -
14558 61017083840 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ปรับแต่งสัญญาณภาพในสตูดิโอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ม.ค. 2561 -
14559 61017095765 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างเหมางานประชาสัมพันธ์การจัดประกวดและแข่งขันแผนธุรกิจภาษาอังกฤษ SCG Bangkok Business Challenge Sasin 2018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2561 -
14560 61017140536 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อมีความจำเป็นต้องการซื้อกระดาษ Green ocean 70 แกรม/ม2 ขนาด 24 x 35 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2561 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330