หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 67019070772 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ชุดบันทึกภาพความละเอียดสูงนอกสถานที่ จำนวน ๑ ชุด 17 ม.ค. 3110 -
2 67059509362 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างเปลี่ยนหลอดไฟสปอร์ตไลท์ ๒๐๐ วัตต์ บริเวณสนามบาสเก็ตบอล หอพักนิสิตแพทย์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 2567 -
3 67059362051 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2567 -
4 67059362220 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2567 -
5 67059362659 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2567 -
6 67059363136 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2567 -
7 67059370388 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 21 พ.ค. 2567 -
8 67059048325 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง เครื่องทำน้ำเย็นแบบหอยโข่งระบายความร้อนด้วยน้ำ ขนาด 400 ตัน จำนวน 1 เครื่อง 20 พ.ค. 2567 -
9 67059266490 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบและจัดทำรูปเล่มวารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 17 พ.ค. 2567 -
10 67059290038 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 17 พ.ค. 2567 -
11 67059290172 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้ออะไหล่หุ่นเจาะไขสันหลัง จำนวน 10 ชุด 17 พ.ค. 2567 -
12 67059295198 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2567 -
13 67059303393 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวารสารและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2567 -
14 67059277189 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ 16 พ.ค. 2567 -
15 67059234641 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2567 -
16 67059234655 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 464 เครื่อง 15 พ.ค. 2567 -
17 67059234655 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 464 เครื่อง 15 พ.ค. 2567 -
18 67059204182 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 2567 -
19 67059259175 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างจัดงานแถลงข่าวเตรียมผลิตยาแอนติบอดี้รักษามะเร็งเพื่อวิจัยในมนุษย์ จำนวน ๑ งาน 14 พ.ค. 2567 -
20 67059130715 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรมด้วยเทคนิค Fluorescence จำนวน 1 เครื่อง 13 พ.ค. 2567 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330